محل تبلیغات شما
در ارتباط با قرآن به صورت صریح و بی تعارف از ظن خود بیرون بیاییم رُک و چکشی با آیات روبرو شویم دریچه دل را باز کنیم بر روی مفاهیم قرآنی توبیخ ها ،گلایه ها، ترساندن ها ، تشویق ها ، داستانها، . همه ی مفاهیم ، فردی ، اجتماعی ، عرفانی ، احکام و همه یؤمن ببعض یکفر ببعض نشود توفیق استماع به من و رفقا مرحمت کن که فردا نگویند: وز درون من نجست اسرار من

چه مزه ای نمیده دنیا

مسئله شرعی دونه ۱۰۰۰

شیوه ارتباط با مفاهیم قرآن

، ,مفاهیم ,ها ,ببعض ,ارتباط ,قرآن ,ارتباط با ,ها ، ,همه یؤمن ,و همه ,احکام و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Happy-school مدرسه شاد