محل تبلیغات شما
شادی و غم دنیا چه ارزشی دارد ، وقتی که گذراست و تمام میشود واثری ازش باقی نمی ماند؟ شادی دنیا و لذتش مزه دارد اما به اندازه ی خودش ، خیلی جو گیر نمیشم ، خیلی خوش به حالم نمیشه . غصه ی دنیا هم همین ، هر چی باشه تموم میشه اون وقت من میمونم و چیزای ماندگار. چیزی منو خیلی خوش حال نمیکنه دنبال یه چیز توپ میگردم که هر روز تازه باشه . خدایا به خاطر اینکه خیلی مهربونی راه رو باز کن ،‌چشمام رو باز کن تا هر روز بنوشم تو را که همیشه بکری .

چه مزه ای نمیده دنیا

مسئله شرعی دونه ۱۰۰۰

شیوه ارتباط با مفاهیم قرآن

خیلی ,، ,رو ,روز ,مزه ,ی ,، خیلی ,رو باز ,هر روز ,خیلی خوش ,باز کن

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دو بال پرواز جنگ نرم طرح توجیهی و جواز تاسیس