محل تبلیغات شما
قیمت این گزاره چنداست؟ زن بی اذن مرد از خانه بیرون نرود چند سال روانشناسان تحقیق و پژوهش کنند تا به گزاره های دینی پی ببرند و آنها را کشف کنند ؟ این یک مثال بود. مثلا عده ی طلاق فلانقدر ، یا مقدار ححاب ،یا احکام موسیقی.

چه مزه ای نمیده دنیا

مسئله شرعی دونه ۱۰۰۰

شیوه ارتباط با مفاهیم قرآن

گزاره ,ی ,طلاق ,فلانقدر ,عده ,مثلا ,مثال بود ,یک مثال ,بود مثلا ,مثلا عده ,عده ی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

عدالت