محل تبلیغات شماشادی و غم دنیا چه ارزشی دارد ، وقتی که گذراست و تمام میشود واثری ازش باقی نمی ماند؟ شادی دنیا و لذتش مزه دارد اما به اندازه ی خودش ، خیلی جو گیر نمیشم ، خیلی خوش به حالم نمیشه . غصه ی دنیا هم همین ، هر چی باشه تموم میشه اون وقت من میمونم و چیزای ماندگار. چیزی منو خیلی خوش حال نمیکنه دنبال یه چیز توپ میگردم که هر روز تازه باشه . خدایا به خاطر اینکه خیلی مهربونی راه رو باز کن ،‌چشمام رو باز کن تا هر روز بنوشم تو را که همیشه بکری .
قیمت این گزاره چنداست؟ زن بی اذن مرد از خانه بیرون نرود چند سال روانشناسان تحقیق و پژوهش کنند تا به گزاره های دینی پی ببرند و آنها را کشف کنند ؟ این یک مثال بود. مثلا عده ی طلاق فلانقدر ، یا مقدار ححاب ،یا احکام موسیقی.
در ارتباط با قرآن به صورت صریح و بی تعارف از ظن خود بیرون بیاییم رُک و چکشی با آیات روبرو شویم دریچه دل را باز کنیم بر روی مفاهیم قرآنی توبیخ ها ،گلایه ها، ترساندن ها ، تشویق ها ، داستانها، . همه ی مفاهیم ، فردی ، اجتماعی ، عرفانی ، احکام و همه یؤمن ببعض یکفر ببعض نشود توفیق استماع به من و رفقا مرحمت کن که فردا نگویند: وز درون من نجست اسرار من
ما در همه ی زمینه ها با دستورحق مخالفت نمیکنیم . کشش ها و جاذبه های آدمها درهوا پرستی متفاوت است ، بگردید و بیابید آنجایی را که نمیتوانید از هوای نفس خود بگذرید، با اعمال خوبتان فریب نخورید،محل درگیری را پیدا کنید و بندگی خود را در آنجا نشان دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

گوشه ای دور از هیاهو خزعبلات یک عقل خسته